Společnost Divoška s.r.o. s Vašimi osobními údaji, které jste nám poskytli, nakládáme. Např. Vám na vámi poskytnuté e-mailové adresy zasíláme newslettery s novinkami. Tímto se zavazujeme, že ve společnosti Divoška s.r.o. s Vámi poskytnutými údaji budeme nakládat podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR. Jako občané EU máte právo na přístup, opravu a výmaz osobních údajů, ke kterým máme my, na základě Vašeho souhlasu, přístup. Krom toho máte právo nám omezit možnosti zpracování a přenositelnosti všech údajů, které máme my, jako správce, o Vás k dispozici. Právo na přístup Vám dává možnost ověřit si zákonnost zpracování vašich údajů. Také se od nás můžete dozvědět, za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme a jak dlouho je chceme uchovávat v naší databázi. V případě, že máte podezření na nesprávnost Vašich údajů, a to subjektivní nebo objektivní povahy, pokusíme se Vám maximálně vyjít vstříc a zjednat nápravu. Slibujeme, že Vaše osobní údaje budeme používat jen v nejnutnější možné míře a podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí.

Jestli ale budete chtít svoje osobní údaje smazat na základě některé z následujících situací, neváhejte se na nás obrátit na e-mail info@udivosky.cz a my vám vyhovíme v nejbližší možné době!

  • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány.
  • Občan odvolá souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
  • Občan vznese námitku proti zpracování z důvodu oprávněných zájmů správce osobních údajů, jako je např. vedení záznamů o zaměstnancích.
  • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
  • Pokud není dán rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí.
  • Právní povinnost stanovená právem Unie nebo členským státem.